Výdavky projektu

Napísal: Webmaster. Posted in Verejné články

Modernizácia IKT technológií a vnútorného vybavenia výučbových priestorov na Fakulte výtvarných umeni Celková investícia ..... €

Budova ateliérov - SO1 Fakulta výtvarných umení, Skuteckého 29
 • Modernizácia IKT technológií a vnútorného vybavenia učební Katedry Sochárstva – ateliéry (Investícia: .....€)
 • Modernizácia IKT technológií a vnútorného vybavenia učebne Katedry Sochárstva - projekčná miestnosť (Investícia: .....€)
 • Modernizácia IKT technológií a vnútorného vybavenia učební Katedry Grafika – ateliéry (Investícia: .....€)
 • Modernizácia IKT technológií a vnútorného vybavenia učebne Katedry Intermediálnej a audiovizuálnej tvorby– ateliér (Investícia: .....€)
 • Modernizácia IKT technológií a vnútorného vybavenia učební Katedry Teórie dejín a výtvarného umenia s oddelením cudzích jazykov (Investícia: .....€)
 • Modernizácia IKT technológií a vnútorného vybavenia učební Katedry Maľba – ateliéry (Investícia: .....€)
 • Dovybavenie výučbových priestorov IKT technológiami – Digitálna platforma pre prenos a spracovanie videa – klientska časť (Investícia: .....€)
 • Dovybavenie výučbových priestorov IKT technológiami – Softvérové vybavenie pre študentské počítače (Investícia: .....€)
 • Dovybavenie výučbových priestorov IKT technológiami – Rozšírenie štrukturovanej kábeláže (Investícia: .....€)
 • Dovybavenie výučbových priestorov IKT technológiami – Systém pre komunikáciu študenta s vyučujúcim – klientska časť (Investícia: .....€)
 • Modernizácia lokálnej počítačovej siete – Budovanie komunikačných uzlov (Investícia: .....€)
 • Modernizácia lokálnej počítačovej siete – Budovanie bezdrôtového pripojenia pre študentov (Investícia: .....€)
Budova dekanátu FVU -SO2 Fakulta výtvarných umení, Jána Kollára 28
 • Modernizácia IKT technológií a vnútorného vybavenia učebne Grafického dizajnu (Investícia: .....€)
 • Modernizácia IKT technológií a vnútorného vybavenia učebne DeskTop Publishingu (Investícia: .....€)
 • Dovybavenie výučbových priestorov IKT technológiami – Rozšírenie štrukturovanej kábeláže (Investícia: .....€)
 • Dovybavenie výučbových priestorov IKT technológiami – Digitálna platforma pre prenos a spracovanie videa – klientska časť (Investícia: .....€)
 • Dovybavenie výučbových priestorov IKT technológiami – Systém pre komunikáciu študenta s vyučujúcim – klientska časť (Investícia: .....€)
 • Modernizácia lokálnej počítačovej siete – Budovanie (Investícia: .....€)
 • komunikačných uzlov (Investícia: .....€)
 • Modernizácia lokálnej počítačovej siete – Budovanie bezdrôtového pripojenia pre študentov (Investícia: .....€)
 • Dovybavenie výučbových priestorov IKT technológiami – Softvérové vybavenie pre študentské počítače (Investícia: .....€)
Budova katedry IDM -SO3 Fakulta výtvarných umení, Rudlovská cesta 8
 • Modernizácia IKT technológií a vnútorného vybavenia učebne pre Digitálnu a klasickú fotografiu (Investícia: .....€)
 • Modernizácia IKT technológií a vnútorného vybavenia učebne pre Image Publishing Processing (Investícia: .....€)
 • Modernizácia IKT technológií a vnútorného vybavenia učebne Eye Tracking (Investícia: .....€)
 • Modernizácia IKT technológií a vnútorného vybavenia učebne pre Doktorandské štúdium (Investícia: .....€)
 • Modernizácia IKT technológií a vnútorného vybavenia učebne pre Video projekciu (Investícia: .....€)
 • Modernizácia IKT technológií a vnútorného vybavenia učebne pre Digitálne spracovanie multimédií (Investícia: .....€)
 • Dovybavenie výučbových priestorov IKT technológiami – Digitálna platforma pre prenos a spracovanie videa – klientska časť (Investícia: .....€)
 • Dovybavenie výučbových priestorov IKT technológiami – Systém pre komunikáciu študenta s vyučujúcim – klientska časť (Investícia: .....€)
 • Modernizácia lokálnej počítačovej siete – Budovanie komunikačných uzlov (Investícia: .....€)
 • Modernizácia lokálnej počítačovej siete – Budovanie bezdrôtového pripojenia pre študentov (Investícia: .....€)
 • Dovybavenie výučbových priestorov IKT technológiami – Rozšírenie štrukturovanej kabeláže (Investícia: .....€)
 • Dovybavenie výučbových priestorov IKT technológiami – Softvérové vybavenie pre študentské počítače (Investícia: .....€)
 • Modernizácia IKT technológií a vnútorného vybavenie vizuálneho laboratória (Investícia: .....€)
 • Modernizácia IKT technológií a vnútorného vybavenia – Vzduchotechnika a klimatizácia pre pavilón digitálnych médií (Investícia: .....€)

Modernizácia IKT technológií a vnútorného vybavenia výučbových priestorov na Fakulte múzických umení vrátane brain centra Akadémie umení Celková investícia ..... €

 • Modernizácia IKT technológií a vnútorného vybavenia Katedry strunových nástrojov (Investícia: .....€)
 • Modernizácia IKT technológií a vnútorného vybavenia Katedry dychových nástrojov (Investícia: .....€)
 • Modernizácia IKT technológií a vnútorného vybavenia Katedry klávesových nástrojov (Investícia: .....€)
 • Modernizácia IKT technológií a vnútorného vybavenia učební Vokálnej interpretácie – spevu (Investícia: .....€)
 • Modernizácia IKT technológií a vnútorného vybavenia učební Katedry kompozície a dirigovania (Investícia: .....€)
 • Modernizácia IKT technológií a vnútorného vybavenia učební Katedry teoretických predmetov (Investícia: .....€)
 • Modernizácia IKT technológií a vnútorného vybavenia učební Koncertnej sály a nahrávacieho (Investícia: .....€)
 • Dovybavenie výučbových priestorov IKT technológiami – SW vybavenie FMU (Investícia: .....€)
 • Modernizácia IKT technológií – vybavenie brain centra (dátové centrum) (Investícia: .....€)
 • Dovybavenie výučbových priestorov IKT technológiami – Digitálna platforma pre prenos a spracovanie videa – klientska časť (Investícia: .....€)
 • Dovybavenie výučbových priestorov IKT technológiami – Systém pre komunikáciu študenta s vyučujúcim – klientska časť (Investícia: .....€)
 • Modernizácia lokálnej počítačovej siete – Budovanie komunikačných uzlov (Investícia: .....€)
 • Modernizácia bezpečnostných prvkov školskej siete (Investícia: .....€)
 • Modernizácia lokálnej počítačovej siete – budovanie bezdrôtového pripojenia pre študentov (Investícia: .....€)
 • Modernizácia lokálnej počítačovej siete – bezdrôtové pripojenie SO4 a SO5 (Investícia: .....€)
 • Dovybavenie výučbových priestorov IKT technológiami – Rozšírenie štrukturovanej kabeláže (Investícia: .....€)
 • Dovybavenie objektu SO4 pomôckami pre bezbariérový prístup (Investícia: .....€)

Modernizácia IKT technológií a vnútorného vybavenia výučbových priestorov na Fakulte dramatickýchumeni Celková investícia ..... €

 • Modernizácia IKT technológií a vnútorného vybavenia Televízneho štúdia (Investícia: .....€)
 • Modernizácia IKT technológií a vnútorného vybavenia veľkého Divadelného štúdia (Investícia: .....€)
 • Modernizácia IKT technológií a vnútorného vybavenia malého Divadelného štúdia (Investícia: .....€)
 • Modernizácia IKT technológií a vnútorného vybavenia Zvukového a dabingového štúdia (Investícia: .....€)
 • Modernizácia IKT technológií a vnútorného vybavenia Veľkokapacitnej prednáškovej a kinoprojekčnej sály (Investícia: .....€)
 • Modernizácia IKT technológií a vnútorného vybavenia internetových študovní (Investícia: .....€)
 • Modernizácia IKT technológií a vnútorného vybavenia odborných učební katedry herectva (Investícia: .....€)
 • Modernizácia IKT technológií a vnútorného vybavenia odborných učební dramaturgie, réžie a teatrológie (Investícia: .....€)
 • Modernizácia IKT technológií a vnútorného vybavenia odborných učební katedry Filmovej dramaturgie a scenáristiky (Investícia: .....€)
 • Modernizácia IKT technológií a vnútorného vybavenia odborných učební katedry Dokumentárnej tvorby (Investícia: .....€)
 • Modernizácia IKT technológií a vnútorného vybavenia Akademickej knižnice (Investícia: .....€)
 • Dovybavenie výučbových priestorov IKT technológiami- softvérové vybavenia pre študentské počítače (Investícia: .....€)
 • Dovybavenie výučbových priestorov IKT technológiami- Digitálna platforma pre prenos a spracovanie videa -klientska časť (Investícia: .....€)
 • Dovybavenie výučbových priestorov IKT technológiami – Systém pre komunikáciu študenta s vyučujúcim- serverová a klientska časť (Investícia: .....€)
 • Modernizácia lokálnej počítačovej siete – Budovanie komunikačných uzlov (Investícia: .....€)
 • Modernizácia lokálnej počítačovej siete – Budovanie bezdrôtového pripojenia pre študentov (Investícia: .....€)
 • Dovybavenie výučbových priestorov IKT technológiami – Rozšírenie štrukturovanej kabeláže (Investícia: .....€)
 • Modernizácia lokálnej počítačovej siete, bezdrôtové prepojenie objektov SO4 a SO5 (Investícia: .....€)

Kde sa projekt realizuje?

Demo Image

 • Fakulta múzických umení
 • Fakulta výtvarných umení
 • Fakulta dramatických umení

Naprogramované v HTML5 s podporou CSS3
Copyright © 2011 Akadémia umení v Banskej Bystrici