Dokumenty Agentúry a MŠ SR

Napísal: Webmaster. Posted in Súkromné články

File Programový manuál k Operačnému programu Vzdelávanie (v. 10.05.2010)
Programový manuál k Operačnému programu Vzdelávanie (v. 10.05.2010) - Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR (formát PDF)
File Manuál pre informovanie a publicitu (v. 04.2010)
Manuál pre informovanie a publicitu (v. 04.2010) - Ministerstvo školstva, vedy. výskumu a športu SR (formát PDF)
File Usmernenie pre prijímateľa k realizácii opatrení v oblasti informovania a publicity - operačný program Vzdelávanie
Usmernenie pre prijímateľa k realizácii opatrení v oblasti informovania a publicity - operačný program Vzdelávanie (PDF)

Naprogramované v HTML5 s podporou CSS3
Copyright © 2011 Akadémia umení v Banskej Bystrici